RTG – Radiografia Cyfrowa

Wykonujemy zdjęcia RTG punktowe: zębowe i zgryzowe. W przypadku naświetlań najważniejsze jest zdrowie pacjenta, dlatego tak ważna jest klasa posiadanego sprzętu. Zdjęcia rentgenowskie wykonujemy za pomocą nowoczesnego aparatu Planmeca ProX. Zastosowanie w tym urządzeniu nowoczesnej technologii pozwolila zmniejszyć dawkę promieniowania, którą otrzymuje pacjent w stosunku do aparatów klasycznych. Ponadto, dzięki wykorzystaniu radiografii cyfrowej, zdjęcia wykonywane w naszej pracowni są zapisywane na nośnikach cyfrowych, zamiast na klasycznych kliszach. Pozwala to dodatkowo zredukować czas naświetlania pacjenta do minimum. Dzięki temu naświetlanie pacjenta jest mniejsze, a całe badanie jest mniej szkodliwe niż wykonane na klasycznej kliszy. W MusDent przestrzegamy wszystkich norm ochrony radiologicznej. Obsługujący sprzęt specjaliści to osoby uprawnione do obsługi tego urządzenia i odpowiednio przeszkolone. Planmeca PLANMECA ProSensor® HD, to wykorzystywany w Gabinecie MusDent nowoczesny system radiografii cyfrowej stosowany do zapisu zdjęć rentgenowskich. Dotychczas najbardziej popularną metodą było obrazowanie zdjęcia RTG na kliszy fotograficznej. Nowocześniejszą metodą jest zastosowanie zamiast kliszy czujnika cyfrowego, który po przetworzeniu pozwala na zobrazowanie zdjęcia z dużą dokładnością na ekranie komputera. Radiografia cyfrowa pozwala na dokonywanie precyzyjnych pomiarów w obrębie wykonanego zdjęcia cyfrowego. Obraz powstaje natychmiast – w czasie rzeczywistym. Dzięki temu proces leczenia jest dynamiczny, a samo badanie trwa zaledwie chwilę. Powstałe zdjęcia dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu mogą być przez specjalistę obrabiane (m. in. kontrast, ostrość, powiększenie, pomiary) i archiwizowane. Zasadniczą zaletą radiografii cyfrowej jest także redukcja dawki promieniowania, którą pacjent przyjmuje podczas ekspozycji. Dzięki redukcji dawki potrzebnej do wykonania zdjęcia, badanie jest mniej szkodliwe niż wykonane na klasycznej kliszy. Natomiast lekarz – dzięki możliwości obróbki obrazu cyfrowego – otrzymuje większą ilość informacji cennych przy podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z leczeniem. Wykonane zdjęcia stanowią integralną część historii pacjenta przechowywaną w naszym archiwum.