Leczenie kanałowe (endodoncja)

Leczenie endodontyczne polega na bezbolesnym usunięciu z komory i korzeni zębów martwej lub zmienionej zapalnie miazgi będącej przyczyną infekcji i bólu. W naszym gabinecie wykonujemy to bezboleśnie w znieczuleniu miejscowym, jedno lub dwuseansowo z użyciem nowoczesnych materiałów i narzędzi.
  • chemomechaniczne opracowanie kanałów
  • precyzyjne narzędzia maszynowe
  • izolacja koferdamem
  • re-tretmen ( powtórne leczenie endodontyczne)
  • trudne przypadki
Po zakończonym leczeniu endodontycznym kolejnym etapem jest odbudowa zniszczonego zęba. W zależności od stopnia uszkodzenia korony istnieje kilka możliwości odbudowy ubytku. W przypadku większych uszkodzeń preferowaną formą odbudowy jest wkład koronowy – OVERLAY (kompozytowy lub cało ceramiczny) lub rekonstrukcja z zastosowaniem wkładu koronowo – korzeniowego z włókna szklanego i korony protetycznej.